Kinect สเก็ตบอร์ดสี่ล้อไฟฟ้า

Kinect สเก็ตบอร์ดสี่ล้อไฟฟ้า

รายละเอียดสินค้า

Kinect Skateboard

Kinect Electric Skateboard


คู่ของ:Alucard CS-518 พับสองล้อสกูตเตอร์ไฟฟ้า ถัดไป:พับสองล้อไฟฟ้าสเก็ตบอร์ด Single Foot Ver

สอบถาม