กำเนิดรถสมดุล

- May 10, 2016-

นก เยอรมนีมีคนที่ชื่อลินเพื่อดูรูอิซเดอลา เขาจากหมู่บ้านป่า ทิศตะวันตกของหมู่บ้านไปอีกชิ้นของป่า ปี เขาคิด: ถ้าคนที่นั่งบนรถ หยุด และ ไป ทุก ไม่มาก เย็น เริ่มแห้งทำรถไม้ล้อเลื่อน รถขนาดเล็กก่อน และ หลัง ล้อไม้สอง แนบกลางคาน ม้านั่งข้างต้นการรักษาความปลอดภัย บวกล้อบนห่วงมือจับควบคุมทิศทางของเด็ก เนื่องจากไม่รถขับโซ่ เดอร์ที่ขึ้นอยู่กับเท้าผู้ขับขี่วางไว้เพื่อผลักดันรถไปข้างหน้าม้วนให้แน่น หลังจากนั้น ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อังกฤษผลิตจักรยานสมัยแรกใน 1888

คู่ของ:คุณสมบัติรถสมดุล ถัดไป:เด็กรถสมดุลโพรไฟล์