เลือกรถสมดุลสมดุลรถเด็ก

- May 10, 2016-

เบรกมือไม่สมดุลรถ: สำหรับเด็กอายุ 2 ปี

รถ มีสมดุลเบรกมือ: สำหรับเด็กอายุ 3 ปี

มีถิ่นกำเนิดในยุโรป สมดุลรถในยุโรป เกือบทุกลูกมีดุลตัวเองรถ เลือกสมดุลหลักของรถจะปลอดภัย มันต้องออกแบบมาเพื่อเพิ่มภาระ และปกป้องทารก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กโครงสร้าง แข็ง แรง แนะนำให้เลือกแบบหมุน 360 องศา ดังนั้นเมื่อลูกไม่เจ็บไรเดอร์ให้ตกไปรยางค์บน แฮนด์ ปรับความสูงของอานและมือจับสามารถใช้เพื่อให้สามารถใช้ระยะทารก


คู่ของ:วิธีดุลโปรแกรมควบคุมไฟฟ้ารถยนต์ ถัดไป:ลำโพง Bluetooth รถยนต์ไฟฟ้าสมดุล