แนะนำรถยนต์ไฟฟ้าสมดุล

- May 10, 2016-

ยอดรถยนต์ไฟฟ้า เรียกว่าปริภูมิรถ เซกเวย์ ถ่ายสถานที่ยานพาหนะ มีสองประเภท ของจักรยานสองล้อ และ ในตลาด หลักการทำงานของมันอยู่บนพื้นฐานหลักการเรียกว่า "ความมั่นคงแบบไดนามิก" (ป้องกันภาพสั่นไหวแบบไดนามิก), การใช้ร่างกายภายในเซ็นเซอร์ไจโรสโคปและอัตราเร่งเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในท่าทางร่างกาย และการควบคุมระบบเซอร์โว แม่นยำปรับไดรฟ์มอเตอร์ตามลำดับ เพื่อรักษาสมดุลของระบบ ใช้เป็นวิธีการขนส่ง บันเทิง และผลิตภัณฑ์ทันสมัย

คู่ของ:เทคนิคหลักการสมดุลของยานพาหนะไฟฟ้า ถัดไป:ไม่ใช่