ALUCARD Knight Style 2 เข็มขัดนักชัตเตอร์ตัวเองแบบเข็มขัด 6.5 นิ้วพร้อมรีโมทคอนโทรล BLUETOOTH และรีโมทคอนโทรลสีแดง

ALUCARD Knight Style 2 เข็มขัดนักชัตเตอร์ตัวเองแบบเข็มขัด 6.5 นิ้วพร้อมรีโมทคอนโทรล BLUETOOTH และรีโมทคอนโทรลสีแดง

ALUCARD Knight Style 2 เข็มขัดรัดศีรษะสีเงินขนาด 6.5 นิ้วพร้อมรีโมตคอนโทรลรุ่น BLUETOOTH RED: CS-605 สี: แดงช่วงของการใช้งาน: การขนส่งระยะใกล้ส่วนตัวสนามกอล์ฟสนามบินท่าเทียบเรือและการเช่าจุดชมวิวการเฝ้าระวังชุมชนการลาดตระเวน สถานที่ ฯลฯ ใช้...

รายละเอียดสินค้า

ALUCARD Knight Style 2 เข็มขัดนักชัตเตอร์ตัวเองแบบเข็มขัด 6.5 นิ้วพร้อมรีโมทคอนโทรล BLUETOOTH และรีโมทคอนโทรลสีแดง

MODEL: CS-605

สี: สีแดง
ช่วงของการประยุกต์   : การขนส่งระยะสั้นส่วนบุคคลสนามกอล์ฟสนามบินท่าเทียบเรือและการเช่าจุดชมวิวชุมชนการตรวจตราสถานที่ลาดตระเวน ฯลฯ

. ใช้อุปกรณ์ป้องกันศีรษะข้อศอกและเข่า คณะกรรมการดุลยภาพ มีความเหมาะสมน้อยกว่าหรือไม่เหมาะกับการใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบชันหรือเปียกและบริเวณที่แช่แข็ง

คู่ของ:ALUCARD Knight Style 2 เข็มขัดรัดศีรษะสีเงิน 6.5 นิ้วพร้อมรีโมทคอนโทรลสีขาว ถัดไป:ALUCARD Knight Style 2 เข็มขัดรัดศีรษะเดี่ยวไซส์ 6.5 นิ้วพร้อมรีโมทคอนโทรล BLUE และรีโมทคอนโทรล BLUE

สอบถาม